Giải khuyến khích cuộc thi sáng tạo Sáng tạo mẫu biểu trưng bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam

Anh Trần Minh Long, GĐ Công ty TNHH Quảng Cáo & In Vân Long vừa đạt giải khuyến khich cuộc thi Sáng tạo mẫu biểu trưng bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam

chungnhan_botongthammuu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *